Wednesday, February 26, 2014

lu mercoledì matina

ah che bellu lu mercatu!
quanta yente che ce sta
li marucchì co li teli spasi
li cinesi e li pescià

ah che bellu lu mercatu!
guarda quante vancarelle
li vardasci su lu chioscu
e tre quattro tzingherelle

ah che bellu lu mercatu!
l'odori, li colori, la confusciò
piazza adè piena de yente
e smadonna a li picciò

se ce sta pure lu sole
te ficca lu sorrisu
te 'nfili pe' le logge
te sindi 'n paradisu

(e tu vardascia mia
t'agghio scritto 'na poesia
statte vona armeno ogghi
non me roppe li coyoni)